Skip to main content
  • Aktualności
  • Kredyt Przebój cenowy na wakacje! Promocja specjalna!

Kredyt Przebój cenowy na wakacje! Promocja specjalna!

29-06-2024

PC na wakacje pusty

 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,70%. Całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie stałe w wysokości 7,90% w stosunku rocznym. Całkowity koszt kredytu wynosi 11.235,31 zł (w tym: odsetki 10.684,84 zł). Składka ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy w wieku 40 lat wynosi 550,47 zł jednorazowo za cały okres kredytowania- składka uzależniona od wieku, kwoty kredytu i okresu spłaty . Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 61.235,31 zł. Spłata w 60 równych ratach kapitałowo – odsetkowych, w tym 59 rat po 1011,43 zł oraz ostatnia rata 1010,47 zł. Kalkulacja została wykonana na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu wypłaty kredytu w dniu 01.07.2024 r.

Produkt skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Przyznanie kredytu uzależnione jest od oceny ryzyka i zdolności kredytowej. Szczegóły dotyczące uzyskania kredytu dostępne są w Placówkach Banku.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR