• BEZPIECZNY KREDYT MÓJ DOM JUŻ DOSTĘPNY
  #2023

  BEZPIECZNY KREDYT MÓJ DOM JUŻ DOSTĘPNY

  Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

  JUŻ DOSTĘPNY

   

  BEZPIECZNY KREDYT 2023 na www

   

  Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

  Już wkrótce zaprezentujemy szczegóły o naszej oferty.

  1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

  Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

  • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
  • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
  • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
   w okresie poprzednich 36 miesięcy,
  • posiadają zdolność kredytową. 
  1. Zasady Bezpiecznego Kredytu

   W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:

   • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
   • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
   • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
   • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
  • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
   • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
    • 500 tys. zł, a
    • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
   • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
    • 600 tys. zł
    • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
   • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
   • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
   • Formuła oprocentowania kredytu:
    • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
    • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
   • System spłaty rat:
    • w okresie dopłat raty są malejące,
    • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
  1. Zasady ustalania dopłat
  • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
  • Dopłata obniża kwotę raty,
  • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem: 

  D=Ks*((W-2%))/12

  gdzie:

  D –       kwota dopłaty,

  Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

  W –      obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

  • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
  • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
  1. Więcej informacji o Programie 

  Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

   

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,41% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu 300.000,00 zł, kredyt zaciągnięty na 20 lat, 240 miesięcznych rat do spłaty, wniesiony wkład własny klienta: 0% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji, okresowo-stałe oprocentowanie kredytu 7,14% w stosunku rocznym przez pierwsze dwa 60 miesięczne okresy, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1.285,00 zł)  w wysokości 1.784,23 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa ( po zakończonym okresie dopłaty BGK, przy założeniu, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą)  w wysokości 1.785,44 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 115.971,25 zł do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych) wynosi 529.021,28 zł, całkowity koszt kredytu 229.021,28 zł przy uwzględnieniu następujących kosztów: odsetki (przy założeniu dopłat BGK w wysokości 115.971,25 zł) 225.368,28 zł oraz koszty z tytułu: opłaty prowizyjnej należnej BGK z tytułu udzielenia Gwarancji 600 zł (dotyczy kredytów zabezpieczonych Gwarancją), podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł, prowizja za udzielenie kredyt 1% tj. 3.000 zł, opłaty za sprawdzenie w BIK i KRD dwóch osób 34 zł (17 zł za osobę). Kalkulacja dokonana na dzień 27 września 2023 roku, na reprezentatywnym przykładzie. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

  Centrala

  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
  tel./fax +48 17 276 00 60, +48 17 276 10 10

  kontakt info

  Oddział Czudec
  38-120 Czudec,
  ul. Jasielska 9
  tel./fax +48 17 2771 017  
  +48 17 2772 298

  Oddział Frysztak
  38-130 Frysztak,
  Pl. Św. Floriana 9
  tel./fax +48 17 2777 904,
  +48 17 2777 049

  Oddział Niebylec
  38-114 Niebylec,
  Niebylec 170
  tel./fax +48 17 2773 079,
  +48 17 2773 455

  Oddział Wiśniowa
  38-124 Wiśniowa,
  Wiśniowa 150
  tel./fax +48 17 2775 984,
  +48 17 2775 981

  Filia Strzyżów
  38-100 Strzyżów, ul. Rynek 4, tel. +48 17 222 75 51

  Zapraszamy do wszystkich Placówek Banku Spółdzielczego w Strzyżowie w godzinach:
  pon. - pt.:     8:00 - 15:45 
  sobota: nieczynne

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Bank Spółdzielczy w Strzyżowie informuje, że:
   
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z siedzibą: ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów.
  2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Banku Spółdzielczym mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz tel. 17 2761010.
  3. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały na stronie internetowej Banku Spółdzielczego www.bsstrzyzow.pl oraz w placówkach Banku.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR