Skip to main content
  • Aktualności
  • Sm@rt wypłata w bankomatach Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

Sm@rt wypłata w bankomatach Banku Spółdzielczego w Strzyżowie

05-12-2021

Sm@rt wypłata w bankomatach Banku Spółdzielczego w Strzyżowie – zobacz jakie to proste

Sm@rt wypłata daje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów Banku Spółdzielczego w Strzyżowie bez użycia karty.

Aby skorzystać z Sm@rt wypłaty  należy:

-    zalogować się do bankowości internetowej lub mobilnej, uruchomić opcję „Sm@rt wypłata”, wpisać odpowiednią kwotę i tytuł wypłaty. Hasło do Sm@rt wypłaty zostanie wysłane na podany numer telefonu, bądź zostanie wyświetlone na stronie;

smart wyplata 1

smart wyplata 2

lub

-    zlecić wygenerowanie hasła do Sm@rt wypłaty w placówkach Banku. Hasło do Sm@rt wypłaty zostanie wysłane na podany numer telefonu, bądź zostanie wydrukowane.

Hasło z określonym czasem ważności (1 godziny) można zrealizować samemu lub może zrealizować go inna osoba, na której numer został wysłany sms.

Zdefiniowany odbiorca otrzymuje sms-a z kodem, po czym udaje się do bankomatu naszego Banku i wybiera na ekranie opcję Sm@rt wypłata, a następnie podaje jednorazowy kod przekazany w wiadomości sms. Po wpisaniu kodu, bankomat wypłaca zdefiniowaną kwotę Sm@rt wypłaty.

Funkcję można wykorzystać m.in. w sytuacjach:

-    wypłaty gdy karta zostanie zagubiona lub zablokowana lub gdy klient nie ma przy sobie karty;

-    z bankowości elektronicznej przez SMS w wygodny sposób możesz przekazać gotówkę np. dziecku, kontrahentowi bez wychodzenia z domu.

Ograniczenia Sm@rt wypłaty:

-    ważność hasła - 1 godzina

-    maksymalny limit – 500 zł

-    wypłata tylko w pełnych kwotach, nie można wprowadzić kwot o nominałach 30zł, 10zł i mniej niż 10 zł

Kwota wypłaty jest ograniczona wysokością dostępnych środków a także limitem jednorazowym operatora.

W przypadku, gdy operacja zostanie zautoryzowana, ale nie zostanie zakończona sukcesem (np. klient nie wykona w określonym czasie operacji) zostanie wykonane anulowanie operacji na rachunku poprzez odblokowanie środków.


Bankomaty w których dostępna jest Sm@rt wypłata:

-    Strzyżów, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów

-    Strzyżów, ul. Rynek 4, 38-100 Strzyżów

-    Czudec, ul. Jasielska 9, 38-120 Czudec

-    Frysztak, Pl. Św. Floriana 9, 38-130 Frysztak

-    Niebylec, 38-114 Niebylec 170


 

Usługa generowania w bankowości elektronicznej hasła do Sm@rt wypłaty jest BEZPŁATNA.

Instrukcja zlecenia Sm@rt wypłaty przez Bankowość Internetową oraz Mobilną jest opisana w Instrukcji użytkownika Internetowa obsługa rachunku oraz w Instrukcji użytkownika Aplikacja Mobilna Nasz Bank. 

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR