Skip to main content
  • Misja banku

Misja banku

Misją  Banku Spółdzielczego w Strzyżowie jest efektywne zaspokajanie potrzeb finansowych Klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz wspieranie inicjatyw społeczno-gospodarczych środowisk lokalnych.

Bank działa w interesie swoich członków, z poszanowaniem interesu wszystkich Klientów.

Bank świadczy korzystne i dogodne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników oraz ludności, kierując się ich dobrem oraz dobrze pojętym interesem  Banku. Prowadząc działalność Bank bierze pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku.

Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, stale dąży do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspiera wysiłki na rzecz rozwoju regionu, o ile działania te nie są sprzeczne z interesami Banku.

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie jest instytucją nowoczesną, dynamicznie się rozwijającą, z powodzeniem konkurującą z bankami komercyjnymi.

To Bank uniwersalny, wyłącznie z polskim kapitałem, Bank o cechach lokalnego banku samorządowego, działający jako spółdzielnia na terenie gmin i miast województwa podkarpackiego.

Centrala Banku znajduje się w Strzyżowie. Ponadto Bank posiada cztery oddziały: w Czudcu, Frysztaku, Niebylcu i Wiśniowej, oraz Filię w Strzyżowie.

Bank nasz obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa, rolników, jednostki samorządu  terytorialnego, osoby prywatne. Poszczególnym grupom klientów bank proponuje dostosowane do ich potrzeb produkty, w szczególności rachunki bieżące, lokaty, karty płatnicze, kredyty. Od kilku lat rozwijane są usługi bankowości elektronicznej, cieszące się coraz większym zainteresowaniem Klientów.

Bank czynnie uczestniczy  w życiu regionu, wspierając finansowo liczne inicjatywy lokalne.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR