Skip to main content
  • Jak płacić kartą w Internecie

Jak płacić kartą w Internecie

W celu dokonywania płatności kartą w Internecie, Klient powinien:

1. Ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Obsługa Klienta Banku BPS S.A. -      tel.: +48 86 215 50 00 

lub bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Strzyżowie.


2. Aktywować zabezpieczenie 3D Secure na portalu kartowym www.kartosfera.pl
 

3. W poratlu kartowym www.kartosfera.pl, w zakładce 3D Secure, ustanowić 4 cyfrowy kod PIN dla usługi 3D Secure, który będzie służył do uwierzytelnienia transakcji internetowych dokonywanych kartami.

W tym celu niezbędne jest podanie w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się na portalu kartowym.
 

Za pośrednictwem portalu kartowego będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
1) aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
2) zmienić kod PIN,
3) zastrzegać kartę

Instrukcja logowania do Portalu Kartowego.pdf

Podręcznik Użytkownika Portalu Kartowego.pdf

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR