Skip to main content
  • Przekazy międzynarodowe

Przekazy międzynarodowe

Przelewy na rachunek w BS

Przekazy z zagranicy kierowane są bezpośrednio na rachunek odbiorcy w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie. Do realizacji zlecenia (od strony nadawcy) należy podać:

  • kod SWIFT  “POLUPLPR
  • numer IBAN, tj. 26 cyfrowy numer rachunku poprzedzony literami PL


Środki przeliczane są na walutę krajową (polski złoty - PLN).

 

Western Union Money Transfer

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie współpracuje w zakresie realizacji przekazów transgranicznych z siecią Western Union Money Transfer.

 Klient w celu realizacji przekazu powinien posiadać następujące dane:

- imię i nazwisko nadawcy przekazu;

- kwotę przekazu w walucie polskiej lub zagranicznej (dopuszczalna różnica w kwocie podanej przez klienta i kwocie wysłanej nie może przekraczać 10%);

- kraj nadania przeyłki;

- numer kontrolny MCTN (opcjonalnie).

Wypłacającym przekaz może być jedynie osoba wskazana przez nadawcę, jako "Odbiorca". Odbiór środków może nastąpic jedynie na podstawie dowodu tożsamości, to jest m.in. dowodu osobistego, paszportu, prawo jazdy.

Wypłata środków następuje wyłącznie w walucie polskiej - polski złoty (PLN).

 

 

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR