Skip to main content

Weryfikacja numeru PESEL

31-05-2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca 2024 r. Bank ma obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.

 

Twój numer PESEL zostanie zweryfikowany:

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,
  • kredyt w rachunku ROR (limit),
  • kredyt hipoteczny,
  • udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.

Ponadto, Twój PESEL zostanie zweryfikowany przy każdym zawieranym aneksie/ umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.

 1. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Oddziale Banku, jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

  Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli w dniu bieżącym zostaną spełnione jednocześnie dwa warunki, tj. przekroczony zostanie limit wypłat oraz numer PESEL będzie zastrzeżony nie zostanie zrealizowana dyspozycja wypłaty gotówkowej w żadnym naszym Oddziale Banku.
Dodatkowo zablokowane zostaną wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych Oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Numer PESEL możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie:

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec numer PESEL.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR