Skip to main content

Zmiana w transakcjach z Bankiem HSBC

29-05-2024

Bank HSBC sprzedał swoje udziały ExpoBankowi, który jest instytucją objętą sankcjami.

Aby zminimalizować ryzyko wymiany poufnych informacji dotyczących naszych klientów, od 29 maja 2024 r. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie nie realizuje transakcji z/do tego banku.

Dziękujemy za zrozumienie.

Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR