Skip to main content
 • SMS Banking

  SMS Banking

  SMS Banking

  SMS Banking zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem. Wiadomości SMS są  automatycznie przesyłane na telefon komórkowy wskazany przez Posiadacza rachunku.

  Wiadomości w SMS Bankingu dzielą się na pięć grup:

  1. wiadomości otrzymywane zaraz po wykonaniu operacji w systemie bankowym (np. otrzymanie lub wykonanie przelewu, naliczenie odsetek),
  2. wiadomości z podsumowaniem operacji o określonej porze dnia (obroty WN, MA oraz saldo),
  3. wiadomości generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od Klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji),
  4. powiadomienia o zdarzeniach zaszłych lub zbliżających się (np. nie wykonanie zlecenia okresowego, zbliżająca się data spłaty kredytu),
  5. informacje marketingowe.

  Wiadomości SMS generowane po wykonaniu operacji na rachunku są przesyłane do Klienta po wykonaniu operacji bilansowej:

  1. obciążającej rachunek,
  2. uznającej rachunek,
  3. każdej operacji,

  zależnie od decyzji Klienta.

  Wiadomości okresowe z podsumowaniem operacji o obrotach obciążających i uznających rachunek oraz z podaniem salda przesyłane są do Klienta o godzinie:

  1. 08:30,
  2. 11:30,
  3. 15:00;

  w dniu:

  1. kalendarzowym,
  2. kalendarzowym, gdy saldo uległo zmianie,
  3. roboczym Banku,
  4. roboczym Banku, gdy saldo uległo zmianie,

  zależnie od decyzji Klienta.

  Klient ma możliwość wysłania do Banku wiadomości SMS z zapytaniem. Budowa wiadomości SMS musi być standardowa, zgodna z szablonem otrzymanym przez Klienta od Banku.

  Usługa SMS akceptuje zawsze zapytania standardowe, w których Klient rozpoznawany jest po identyfikatorze, haśle i numerze telefonu, z którego wysyłany jest SMS.

  Na jedno zapytanie wysyłane jest maksymalnie dwie wiadomości SMS.

  Opłata za wysłaną przez Klienta wiadomość SMS jest taka, jak za zwykły SMS w posiadanej przez Klienta taryfie.

  Lista poleceń SMS (przykład):

  SMS Banking

  Klient:     11111

  Hasło:     B26rc8

  Lista rachunków:

  ROR                  11 2222 3333 4444 5555 6666 7777

  Telefon pod jakim funkcjonuje usługa w banku +48795455168

  Lista dostępnych poleceń:

  1. Zmiana hasła:

  11111#B26rc8#H#654321 - zmiana hasła klienta 11111 z B26rc8 na nowe 654321

  1. Wykaz rachunków:

  11111#B26rc8                    - dekret + saldo

  11111#B26rc81#R             - dekret + saldo

  1. Lista rachunków:

  11111#B26rc8#R#ROR      - dekret + saldo rachunków, których nazwa zaczyna się od ROR

  1. Lista operacji:

  11111#B26rc8#W               - ostatnie operacje, jeśli klient ma jeden rachunek

  11111#B26rc8#W#2           - ostatnie 2 operacje, jeśli klient ma jeden rachunek

  11111#B26rc8#W#ROR     - ostatnie operacje na rachunku ROR

  11111#B26rc8#W#ROR#2 - ostatnie 2 operacje na rachunku ROR

  11111#B26rc8#W#2022.01.01#2022.01.31 - ostatnie operacje z podanego okresu, jeśli klient ma jeden rachunek

  11111# B26rc8#W#ROR#2022.01.01#2022.01.31     - operacje z rachunku ROR z okresu

  1. Oprocentowanie rachunku:

  11111#B26rc8#O    - jeśli tylko jeden rachunek to oprocentowanie tego rachunku 11111#B26rc8#O#ROR    - oprocentowanie rachunku o nazwie ROR

  Za pośrednictwem usługi SMS Bank powiadamia Klienta:

  1. o niezrealizowaniu jego zlecenia następnego dnia po zajściu zdarzenia,
  2. o zbliżającym się za 3 dni terminie spłaty raty kredytu lub spłaty kredytu w rachunku oraz wartości spłaty,

  wraz z podaniem aktualnego salda i wolnych środków na rachunku.

  Informacje marketingowe Banku przesyłane są do Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów własnych Banku.

  Klientowi przysługuje prawo zablokowania dostępu do usługi SMS w dowolnej jednostce Banku lub telefonicznie.

  Koszt przesłanej do Użytkownika wiadomości SMS wynosi 0,30 zł/szt.

  Centrala

  38-100 Strzyżów, ul. Słowackiego 36
  tel./fax +48 17 276 00 60, +48 17 276 10 10

  kontakt info

  Oddział Czudec
  38-120 Czudec,
  ul. Jasielska 9
  tel./fax +48 17 2771 017  
  +48 17 2772 298

  Oddział Frysztak
  38-130 Frysztak,
  Pl. Św. Floriana 9
  tel./fax +48 17 2777 904,
  +48 17 2777 049

  Oddział Niebylec
  38-114 Niebylec,
  Niebylec 170
  tel./fax +48 17 2773 079,
  +48 17 2773 455

  Oddział Wiśniowa
  38-124 Wiśniowa,
  Wiśniowa 150
  tel./fax +48 17 2775 984,
  +48 17 2775 981

  Filia Strzyżów
  38-100 Strzyżów, ul. Rynek 4, tel. +48 17 222 75 51

  Zapraszamy do wszystkich Placówek Banku Spółdzielczego w Strzyżowie w godzinach:
  pon. - pt.:     8:00 - 15:45 
  sobota: nieczynne

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), Bank Spółdzielczy w Strzyżowie informuje, że:
   
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z siedzibą: ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów.
  2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Banku Spółdzielczym mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz tel. 17 2761010.
  3. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały na stronie internetowej Banku Spółdzielczego www.bsstrzyzow.pl oraz w placówkach Banku.

  Znajdziesz nas też tutaj

  Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów, NIP 8190002100, Regon 000507584 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000099392, SWIFT POLUPLPR